Khách hàng nói về chúng tôi

Khách hàng nói về chúng tôi

Khách hàng dự án Mỹ Tho Riverside Ông Huỳnh Văn Hải
Tiểu thương Dự án Phố Chợ Phủ Bà Nhữ Thị Loan
Cư dân Dự án Phố Chợ Vĩnh Trụ Bà Lương Thị Thu
Dự án Phố Chợ Lương Sơn Chia sẻ của bà con tiểu thương
Dự án Phố Thắng Central Park Chia sẻ của khách hàng nhận sổ đỏ
Vice Secretary, President of Hoa Binh Province Mr. Nguyen Van Quang
Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Hoà Bình Ông Nguyễn Văn Quang
Vice Secretary of the district party committee, Chairman of Luong Son District's People's Commitee Mr. Nguyen Vu Chi
Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Ông Nguyễn Vũ Chi
Tiểu thương chợ Lương Sơn Ông Trịnh Hoàng Quế