Lịch sử phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Thành lập công ty,

Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc với số vốn điều lệ 2,4 tỷ đồng và 10 nhân sự

Dự án đầu tay của Tây Bắc

Dự án đầu tay của Tây Bắc là dự án Chợ Phủ (Thái Học, Bình Giang, Hải Dương) với số vốn đầu tư 30,5 tỷ đồng. Thành công của dự án đã tạo ra định hướng sản phẩm, từ đây trở thành bước đệm nền tảng, là tiền đề để phát triển thêm nhiều dự án sau này

Giai đoạn 2008

Tây Bắc phải đối mặt với những khó khăn lớn, chịu ảnh hưởng  trong sự lao dốc của kinh tế thế giới và đương đầu với những thách thức trong kinh doanh.

Giai đoạn 2009 -2013

Vượt qua những khó khăn thách thức, Tây Bắc  vững bước tiếp tục kiến tạo tương lai với hàng loạt những dự án mới, đặt những bước chân đầu tiên trên con đường mở rộng địa bàn ra khắp cả nước với những dự án điển hình như TP Giao lưu, dự án Tiền Giang, dự án Lương Sơn,...

Giai đoạn 2016

Giá trị khác biệt tạo nên sự thành công của Tây Bắc nằm ở chiến lược sáng suốt của ban lãnh đạo. Định hướng 10 năm (2016- 2025) với mục tiêu mở rộng quy mô, chất lượng các dự án trên khắp địa bàn cả nước 

Giai đoạn 2017 - 2019

Mở rộng quy mô nhân sự lên gần gấp đôi so với các năm trước; tái cơ cấu tổng thể bộ máy tổ chức, hoạt động, chuyên nghiệp hóa các bộ phận  nhằm đáp ứng sự phát triển của tập đoàn và đón đầu các cơ hội mới. 

Giai đoạn 2020

Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tây Bắc nhằm nâng cao vị thế và hướng đến những mục tiêu cao hơn trên thị trường bất động sản. Đến nay Tập đoàn Tây Bắc đã phát triển hơn 64 dự án trên hơn 20 tỉnh thành cả nước.