Dự án

Kiến tạo giá trị mới

Có mặt trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, Tây Bắc Group đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo điều kiện làm giàu cho người dân và nâng cao đời sống trong khu vực.
Trong định hướng phát triển, Tây Bắc Group tập trung đầu tư xây dựng và kinh doanh các khu dân cư có môi trường sống đạt chuẩn, tạo lập các hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ hiện đại trong cả nước. Nhiều dự án của Tây Bắc tại các địa phương đang góp phần thay đổi diện mạo cho khu vực, mang lại cuộc sống mới, nơi làm giàu mới cho người dân, từ đó góp phần thu hút đầu tư vào địa phương.

20000+ Khách hàng
93  dự án
93

Dự án chợ và bất động sản