Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về phát triển Khu đô thị, Khu dân cư gắn liền với Chợ và Trung tâm thương mại.

Sứ mệnh

Mang lại cho người dân cuộc sống mới, nơi làm giàu mới.

Mang lại lợi ích tốt nhất cho địa phương và xã hội.

Mang lại cho CBNV môi trường làm việc tốt nhất, thu nhập xứng đáng và cuộc sống hạnh phúc nhất.

Đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Giá trị cốt lõi

Tiên phong

Tâm huyết, nỗ lực, sáng tạo để khẳng định vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực mà Tây Bắc tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Chính tâm

Tây Bắc luôn làm việc bằng trái tim chân chính và mang lại lợi ích nhiều hơn cho khách hàng, tôn trọng pháp luật, đề cao đạo đức nghề nghiệp.

Chuyên nghiệp

Tập trung vào lĩnh vực đã lựa chọn, hoạt động theo quy trình đã được xây dựng, thường xuyên nghiên cứu tối ưu hóa phương pháp làm việc, sản phẩm, tăng tốc độ và hiệu quả trong từng hành động, coi sáng tạo là nền tảng và là đòn bẩy tạo ra sự khác biệt cũng như bản sắc cho mỗi sản phẩm của Tây Bắc.