Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành Nhà phát triển lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam trong lĩnh vực Bất động sản gắn liền với Chợ.

 

Sứ mệnh

Tiên phong kiến tạo các Khu đô thị mới gắn liền với Chợ, mang lại Cuộc sống mới - Nơi làm giàu mới cho người dân

 

Giá trị cốt lõi

Tiên phong

Tập đoàn Tây Bắc đi đầu trong việc phát triển các Khu đô thị gắn liền với Chợ ở các vùng miền, từ thành thị đến nông thôn

 

Chính tâm

Người Tây Bắc luôn dành trọn tâm huyết và trái tim cho mỗi sản phẩm mà Tập đoàn xây dựng, mang đến giá trị cao nhất cho khách hàng và xã hội

 

Chuyên nghiệp

Đội ngũ Tây Bắc có gần 20 năm chuyên tâm phát triển sản phẩm cốt lõi, không ngừng học hỏi và cải tiến để trở thành những người giỏi nhất trong việc tạo ra các Bất động sản có giá trị cao, độc đáo và khác biệt