Tin tức

29/10/2020
Dự án Nam Phố Thắng: “Cần làm tốt hơn cả những công trình tốt nhất tại các địa phương" Chiều ngày 19/08/2020, HĐQT Tập đoàn Tây Bắc đã có buổi kiểm tra đột xuất, đánh giá chất lượng tại thực địa đối với dự án Khu đô thị mới phía Nam Thị trấn Thắng - Bắc Giang (gọi tắt là dự án Nam Phố Thắng). Đây là lần kiểm tra chất lượng dự án thứ hai của HĐQT sau dự án Phú Lộc (Hải Dương) hồi tháng 3 đầu năm. Phát huy tinh thần: “Dự án sau tốt hơn dự án trước”, HĐQT đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và các Công ty thành viên, nhưng vẫn cần sát sao, kỹ lưỡng hơn nữa. Xem chi tiết
28/10/2020 Đoàn kiểm tra chất lượng mẫu vỉa hè tại dự án Phú Lộc: “Đây là dự án đầu tiên và sẽ ngày một tốt hơn nữa" Ngày 18/3/2020, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tây Bắc đã tổ chức buổi kiểm tra chất lượng mẫu vỉa hè tại dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (gọi tắt là dự án Phú Lộc). Qua kiểm tra, Chủ tịch Vũ Thế Trường đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự quyết tâm của các anh em Tây Bắc, phải cùng bàn nhau để các dự án sau này so với Phú Lộc thì ‘chỉ có hơn, chứ không có kém’ Xem chi tiết